Angličtina: úroveň A2

Rozbalit nabidku ↓

Slovíčka: podstatná jména

Abstraktní

Zvířata

Příroda, svět

Lidé

Prostor a místa

Věci

Slovíčka: slovesa

Slovesa

Slovíčka: další slovní druhy

Přídavná jména

Příslovce

Předložky

Grammar

Be, have, do

Tenses

Plurals

Articles

Prepositions

Modal verbs

Pronouns

Conditionals

Adjectives and adverbs

Quantity

Verb patterns

Phrasal verbs

Questions, question words, short answers

Parts of speech

Výslovnost a poslech

Výslovnost

Poslech

Tematická zadání

Vztahy slov

Škola, práce, peníze

Ze života

Ze světa

Cestování

Zábava

Vtipy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM