Angličtina: úroveň A1

Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Slovíčka: podstatná jména

Abstraktní podstatná jména

Lidé

Zvířata

Příroda, svět

Prostor a místa

Věci

Slovíčka: slovesa

Obecná slovesa

Tematická slovesa

Frázová slovesa

Slovíčka: další slovní druhy

Přídavná jména

Čísla

Zájmena

Tematická slovíčka a fráze

Škola, práce, peníze

Ze života

Jídlo

Zábava

Grammar

Be, have, do

Tenses

Plurals

Articles

Prepositions

Modal verbs

Pronouns

Conditionals

Adjectives and adverbs

Quantity

Verb patterns

Questions, question words, short answers

Parts of speech

Výslovnost a poslech

Výslovnost

Poslech

Tematická zadání

Křížovky

Scrabble

Čtení s porozuměním

Poslechová cvičení

Vtipy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM