Angličtina: úroveň A2

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa

Frázová slovesa: get, take

Rozhodovačka

střední

Frázová slovesa: ostatní

Rozhodovačka

střední

Frázová slovesa: mix

Slovíčka ve větách

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka

střední

There is, there are

Stavba vět

střední

Be, have, do: mix

Rozhodovačka

střední

Verb to be: oznamovací - otázka - zápor

střední

Grammar: Modal verbs

Modal verbs and infinitive

Rozhodovačka

střední

Modal verbs: present simple

Rozhodovačka

střední

Can / could

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Must / have to / can

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Should

Stavba vět

střední

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Adverbs comparative / superlative

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Verb patterns

Make / let

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Gender: he - she - it

střední

Parts of speech: mix

Rozřazovačka

střední

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Rozřazovačka

střední

Plural S pronunciation: s - z - iz

Rozřazovačka

střední

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Středně dlouhé věty

Střední věty

střední

Tematická zadání: Křížovky

Křížovky

Různá slovíčka těžší

střední
0/4

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

House

střední
0/4

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM