Angličtina: úroveň A2

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa

Frázová slovesa: get, take

Rozhodovačka

2. úroveň

Frázová slovesa: ostatní

Rozhodovačka

2. úroveň

Frázová slovesa: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka

2. úroveň

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka

2. úroveň

Be, have, do: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Verb to be: oznamovací - otázka - zápor

2. úroveň

There is, there are

Stavba vět

2. úroveň

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

2. úroveň

Possessive pronouns

Rozhodovačka

2. úroveň

Pronouns: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative / superlative

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Adjectives comparative / superlative

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Adjective or adverb?

Vpisování

2. úroveň

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

2. úroveň

This / these

Rozhodovačka

2. úroveň

Than vs then

Vpisování

2. úroveň

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

2. úroveň

Some, any, no, every

Rozhodovačka

2. úroveň

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

2. úroveň

Quantity - mix

Rozhodovačka

2. úroveň

Grammar: Verb patterns

Make / let

Rozhodovačka

2. úroveň

Stavba vět

2. úroveň

Grammar: Questions, question words, short answers

Question words

Rozhodovačka

2. úroveň

Vpisování

2. úroveň

Question tags

Rozhodovačka

2. úroveň

Stavba vět

2. úroveň

Questions: mix

Stavba vět

2. úroveň

Rozhodovačka

2. úroveň

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

2. úroveň

Grammar: Parts of speech

Nouns

Gender: he - she - it

2. úroveň

Parts of speech: mix

Rozřazovačka

2. úroveň

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Rozřazovačka

2. úroveň

Plural S pronunciation: s - z - iz

Rozřazovačka

2. úroveň

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

2. úroveň

Středně dlouhé věty

Střední věty

2. úroveň

Tematická zadání: Křížovky

Křížovky

Různá slovíčka těžší

2. úroveň
0/4

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

House

2. úroveň
0/4

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM