Angličtina: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tematická slovíčka a fráze: Ze života

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Anglická slovíčka: Výběr z možností

lehké

Poslech slovíček

lehké

Překladatel

lehké

Pexeso

lehké

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Rozhodovačka

lehké

Diktáty online

lehké

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

střední

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

lehké

Prepositions of place

Rozhodovačka

střední

Vpisování

lehké

Grammar: Modal verbs

Can / could

Rozhodovačka

lehké

Stavba vět

lehké

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Rozhodovačka

lehké

Possessive pronouns

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Quantity

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisování

lehké

Question words

Vpisování

lehké

Rozhodovačka

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Středně dlouhé věty

Střední věty

střední

Tematická zadání: Křížovky

Křížovky

Různá slovíčka

lehké
0/7

Tematická zadání: Scrabble

Scrabble

Basic animals

lehké
0/15

Basic verbs

lehké
0/37

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Family

lehké
0/6

Animals

lehké
0/6

House

střední
0/4

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna in Washington

lehké
0/6

Anna in Washington II

lehké
0/10

Tematická zadání: Vtipy

Vtipy

Nouns and pronouns basic

lehké
0/9

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM