Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

těžké

Grammar: Tenses

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisování

těžké

Diktáty online

střední

Present perfect tense

Stavba vět

těžké

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Past perfect

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Past simple vs. past continuous

Vpisování

těžké

Past simple vs. present perfect

Vpisování

těžké

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka

těžké

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka

těžké

Talking about the past: mix

Diktáty online

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

těžké

Stavba vět

těžké

Future simple tense

Stavba vět

těžké

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka

těžké

Tenses: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Plurals

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

těžké

Plurals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Modal verbs

Modal verbs: past simple

Rozhodovačka

těžké

Must / have to / can

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Should

Rozhodovačka

těžké

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Pronouns

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Conditionals

Second and third conditional

Rozhodovačka

těžké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

těžké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative / superlative

Tetris

lehké
0

Adjective or adverb?

Vpisování

těžké

Too vs. enough

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Passives

Passive voice

Vpisování

těžké

Stavba vět

těžké

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

těžké

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

těžké

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

těžké

Stavba vět

těžké

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisování

těžké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisování

těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba vět

těžké

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

lehké
0

Tematická zadání: Scrabble

Scrabble

Nature

lehké
0/15

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

Fables

těžké
0/8

Wikipedia

těžké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Science and technology

těžké
0/3
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.