Poslech slovíček

Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Lidé: mix
Věci
Věci: mix
Slovíčka: další slovní druhy
Příslovce
Příslovce způsobu
Příslovce míry
Příslovce: mix
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Svět práce
Ze života
Denní rutiny
Sportování
Sportovní vybavení
Sportovní pojmy
Zábava
Technologie
Kino a televize
Texty, média
Ze světa
Politika
Politika


Anglická slovíčka: Výběr z možností

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Příroda, svět
Kytky, stromy
Místa a stavby
Zahrada, farma
Věci
Věci: mix
Slovíčka: další slovní druhy
Příslovce
Příslovce způsobu
Příslovce míry
Příslovce: mix
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Nakupování
Svět práce
Ze života
Denní rutiny
Sportování
Sportovní vybavení
Sportovní pojmy
Cestování
Místa na cestách
Zábava
Technologie
Kino a televize
Ze světa
Politika


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Věci
Věci: mix
Slovíčka: další slovní druhy
Příslovce
Příslovce způsobu
Příslovce míry
Příslovce: mix
Tematická slovíčka a fráze
Ze života
Denní rutiny
Denní rutiny
Svátky, životní události
Jídlo
V restauraci
Sportování
Sportovní vybavení
Sportovní pojmy
Zábava
Technologie
Kino a televize
Kino a televize
Texty, média


Zápis slovíček

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Pocity, nálady
Stavy, myšlenky
Příroda, svět
Kytky, stromy
Místa a stavby
Zahrada, farma
Věci
Spotřebiče
Věci: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Myšlení a vnímání
Slovíčka: další slovní druhy
Příslovce
Příslovce místa
Příslovce způsobu
Příslovce: mix
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Nakupování
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Denní rutiny
Zábava
Texty, média
Ze světa
Náboženství, víra


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Anglická slovíčka
Tematická slovíčka a fráze
Přísloví a pořekadla


Slovíčka ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Části těla
Zaměstnání
Zvířata
Zvířata: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Pohybová slovesa
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Vlastnosti a popisy předmětů


Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.


Anglická slovíčka
Tematická slovíčka a fráze
Cestování
Dopravní situace
Taxi


Křížovky

Jednoduché křížovky na procvičení zápisu anglických slov. Vyplňte křížovku a odhalte tajenku.


Rostliny

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Anglická slovíčka
      Slovíčka: podstatná jména
           Lidé
                Oblečení, móda
1
2
3
4
Spustit
                Pocity, nálady
1
2
3
4
Spustit
           Příroda, svět
                Kytky, stromy
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence